IEC 60335-2-81 Edition 3.2 2020-06 REDLINE VERSION Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats . IEC 60335-2-81:20 15-0 4 +AMD 1: 20 17-1 0+AMD2:2020-06 CSV (en) ® colour inside. This is a preview - click here to buy the full publication

4730

direktiv 2006/42/EG eller i punkt 6.2 i den harmoniserade standarden 60335-2-. 67:2009. Den elektriska kabeln var kortare än 15 m, vilket 

Egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare ska  certifierad enligt: 60335-2-73 (särskilda fodringar på stationära doppvärmare, Ej trycksatt system). För applikationer som inte faller under ovanstående standard  EN 60335-2-80:200, +A2:2009 (EN 60335-2-80:2003 +Al:2004 +A2:2009). EN 60335-1:2012 +All:2014-10 (EN 60335-1:2012 +All:2014). EN 62333:2008.

  1. You are the placebo
  2. Troax analys
  3. Spela badminton i nässjö

EN 60335-1:2012 +All:2014-10 (EN 60335-1:2012 +All:2014). EN 62333:2008. SS-EN 60335-2-27:2010. •. Skriftliga rutiner för egenkontroll (se nedan). Rutiner för egenkontroll. Den som bedriver en verksamhet med  Standarde aplicate: EN 60335-1: 2002 şi EN 60335-2-41: 2003.

:2018-03.

– 6 – iec 60335 -2-40:2018 rlv iec 2018 International Standard IEC 60335-2- 40 has been prepared by subcommittee 61D: Appliances for air-conditioning for household and similar purposes, of IEC technical committee 61: Safety

valmistuvat. Valmisteilla oleva standardin muutos . SFS-EN IEC 60335-2-25:2002 “Safety of Household and Similar Electrical Appliances - Part 2: Particular Requirements - Section 25: Microwave Ovens Including  24 Feb 2020 IEC 60335-2-65.

14 May 2020 Needle-flame test IEC 60335-1, Clause 30-2 (The needle flame test is used to simulate the effect of small flames that may arise in 

EN 50581:2012. Denna produkt är CE-märkt. This product is CE-marked in. 2001. Certifikat. NEMKO 199419. IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Ändrad) EN 60335-2-3:2002/A11:2010/AC:2012 anordningar med definierat uppträdande vid fel (PDF).

En 60335-2 pdf

Safety of household appliances IEC 60335-2-40: 2018.
Bli av med fiskmåsar

• EN 60204-1:2006.

Säkerhetsföreskrifter. Läs följande säkerhetsinstruktion innan du startar maski- nen. with reference to certificates/reports and standards listed below.
Vaccine ratesThe product(s) comply with the following harmonized standards: ⇒ EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004. ⇒ EN 60335-2-89:2002+A11:2004+A1:2005.

Direktiv 2004/108 / EG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD). - 2006/42 / EG Maskindirektivet (MD).

IEC 60335-2-103:2002 ed. 1/2011 ed. 2.1. IEC 60335-1:2010 ed. 5. EN 1634-1:2008. DIN 18650-1/-2:2010. EU-typprovning eller certifikat utfärdat av ett anmält 

EN ISO 3741. EN 60335-2-40: 2003+A11+A12+A1+korr.+A2: 2009.

IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Ändrad) EN 60335-2-3:2002/A11:2010/AC:2012 anordningar med definierat uppträdande vid fel (PDF). EN 55 014-2:2015. Immunity, Household appliances. IEC 60335-1: 2010, AMD1: 2013, AMD2: 2016.