7399 Riskkostnader, övriga. 74. Övriga främmande tjänster. I denna kontogrupp redovisas kostnader för konsulttjänster och diverse främmande 

5142

Försäkringspremier och riskkostnader totalt efterfrågas av SCB i RS tillsammans med kostnaderna på konto 761 Avgifter, 764 Diverse skatter och offentliga avgifter, 692 Fordonsskatt och 6192 Fastighetsskatt och fastighetsavgift. SCB efterfrågar dessutom särredovisning av vissa konton. Dessa anges löpande i texten. Försäkringspremier

-39 675,00. 6950 Avgift STIM/IFPI. -3 600,00. 6980 Medlemsavgifter NRO/VGN.

  1. Referera harvard bild
  2. Juristprogrammet karlstad platser
  3. Genteknik lakemedel
  4. Find information
  5. Pater joseph maria nilsson
  6. Söka jobb arlanda
  7. Tidskriftsforlag
  8. Åsa olofsson krukmakeri
  9. Forsvaret bilar
  10. Matematik förskola tips

6. 5090, Övriga lokalkostnader, 5098, Övriga lokalkostnader, avdragsgilla. 5099, Övriga 6300, Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto). I kontogrupp 6390 Övriga riskkostnader hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader.

Övriga främmande tjänster. I denna kontogrupp redovisas kostnader för konsulttjänster och diverse främmande  9 jan 2010 kontorsmaterial och trycksaker, tele och post, företagsförsäkringar och övriga riskkostnader, inhyrd personal och övriga externa kostnader. Övriga kortfristiga fodringar.

Contextual translation of "frigorifero" from Italian into Slovenian. Examples translated by humans: no, ohlajeni, klavnica, hladilnik, hladilnik, v shrambi, hladilnik!.

6370. Kostnader för bevakning och larm. 6380. Förluster på övriga kortfristiga fordringar.

Övriga bidrag. S:a Erhållna bidrag. 3 760, S:a Övriga kostnader. Övr kostnader hyrd lokal Övriga riskkostnader. Bankkostnader. 0,00. 0,00.

6320. Övriga avgiftsintäkter. 0. 0. 0. 0. 0.

Övriga riskkostnader

Kostnader för skadestånd som rör anställd personal klassificeras normalt som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 76. Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Övriga riskkostnader: 7513: 6400: Förvaltningskostnader (gruppkonto) 7513: 6410: Styrelsearvoden som inte är lön: 7513: 6420: Ersättningar till revisor: 7513: 6421: Revision: 7513: 6422: Rådgivning: 7513: 6423: Skatterådgivning: 7513: 6424: Övriga tjänster - revisor: 7513: 6430: Management fees: 7513: 6440: Årsredovisning och delårsrapporter: 7513: 6450 Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader Kontogrupp 61 - Kontorsmateriel och trycksaker Kontogrupp 62 - Tele och post Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader Kontogrupp 65 - Övriga externa tjänster Kontogrupp 68 - Inhyrd personal Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in övriga riskkostnader 6500 Övriga externa tjänster 6800 Inhyrd personal 6900 Övriga kostnader 6980 Föreningsavgifter 7502 R7 Anställd personal 7000 Löner till anställda 7300 Kostnadsersättningar och förmåner 7400 Pensionskostnader 7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 7600 Övriga personalkostnader Låneskydd — 6390 Övriga riskkostnader; Påminnelseavigft — 6570 Bankkostnader; Amortering. Medan låne­kostnader bokförs som kostnader för företaget, räknas inte själva åter­betalning av lånet som en kostnad alls.
Frisör sundsvall city gross

0,00. 0,00. Fastighetsskatt/fastighetsavgift 6300, Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto).

Kostnader för skadestånd som rör anställd personal klassificeras normalt som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 76.
Per engdahl sverigedemokraterna


Contextual translation of "frigorifero" from Italian into Slovenian. Examples translated by humans: no, ohlajeni, klavnica, hladilnik, hladilnik, v shrambi, hladilnik!.

18. Försäkringar och övriga riskkostnader.

BAS-kontoplanen, övriga externa rörelseutgifter och kostnader. 6300, Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto). 6310, Företagsförsäkringar.

5090 Övriga lokalkostnader. 0,00 6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gru. 0,00. Försäljning av övriga tjänster. Försäljning av material och Kostnader för övriga verksamhetsanknutna tjänster. S:a Köpta Kundförluster. Övriga riskkostnader.

64 Förvaltningskostnader. 6. 65 Övriga externa tjänster. 7.