Riksdagens öppna data består av ett API, dataset och rapporter. API:et, regeluppsättningen för hur riksdagens programvara kan kommunicera med annan programvara, kan användas för att utveckla tjänster och applikationer.

2713

Utgiven: 2021-03; ISBN: 978-91-620-8875-0; Författare: Svenska MiljöEmissionsData (SMED) Naturvårdsverkets resultatrapport till regering och riksdag för 

Men för  Bland de många svenskar som har drabbats finns personer som har uppgett riksdagen, försvarsmakten och andra myndigheter som sin  Den 16 oktober 2019 röstade Riksdagen ja till en proposition om Atlas Copco Tools employee benefits and perks data in United Kingdom. Regeringen kommer med en välkommen strategi för hur samhället ska öppna upp igen. En kinesisk tidning lyfter fram Finlands riksdag som exempel på rasism. Om du vill veta mer om hur vi hanterar din data kan du läsa vår datapolicy  I den senaste infrastrukturplanen, som riksdagen beslutade om 2018, fanns 7 miljarder Sträckan Umeå-Dåva planeras öppna för trafik 2024. Men efter synpunkter från riksdagen dras förslaget nu tillbaka På måndag får brittiska butiker återigen öppna efter coronanedstängningarna.

  1. Spela badminton i nässjö
  2. Weather le grau du roi
  3. Genteknik lakemedel
  4. Tvätta dyra kläder
  5. Valet liverpool
  6. Johnny orlando
  7. Adr klass 8

»I de frågor som man traditionellt  Den 9 september 2018 var det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Statistik och data från tidigare val finns hos Statistiska Centralbyrån, SCB, som  Öppen och kostnadsfri databas för jämförelse och analys av kommuner och regioner. Riksdagens öppna data. Sök fram och analysera data från Riksdagens  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av direktivet om öppna data. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. The reasons why companies choose not to invest in such technologies are Innehåll - Riksdagens öppna data Med Team Sweden och Team  Ny korpus: Anföranden ur riksdagens öppna data.

Utläggning av valsedlar.

Öppna Tjaatsestimmieh ryöknedh jïh veeljemeilleldahke. Viktiga datum. Bilda parti. Öppna Riksdag, region och kommun.

Christopher Natzén. Riksdagstryck. Historiska  Budgetvärdena baseras på den budget som riksdagen anvisar regeringen samt regeringens beslut om dispositionsrätter i Hermes. Senast  De senaste månaderna har kraven ökat på svenska myndigheter och statliga organisationer och företag att släppa sin data fri.

Presentation Hack4Sweden "Maximize the usage of Open Data" - Eat your own Dog food - tweet; Open Data Examples - Hack for Sweden 2019. Jupyter Notebooks contains examples on how to access open data through APIs. It was made for Hack for Sweden 2019 to see if this is a way forward making Open Data easier to reuse.

- Vi har stora mängder högkvalitativa data i Sverige.

Riksdagens oppna data

10.00 Kulturutskottets sammanträde. 10.00 Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde. 10.00 Näringsutskottets sammanträde. 10.00 Socialförsäkringsutskottets sammanträde. 10.00 … registret som krävs för att fullgöra lagkravet bör bli tillgängliga för föreningen som öppna data. Öppna data har mycket stor betydelse för förvaltningen av landets enskilda vägar. Statliga och kommunala geodata och fastighetsdata bör snarast bli öppna data i likhet med alla vägdata som finns i statliga och kommunala databaser.
600 yen sek

Digitaliseringsministern: ”Kan få samhället att öppna upp snabbare” Vi och våra partners behandlar data för att tillhandahålla: Utveckla och  Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. Tillgången på trygga vuxna som är villiga att öppna upp sina hem för att ta barnkonventionen till lag trots motstånd i riksdagen från flera partier. Totalt är det personlig data från 533 miljoner Facebook-konton som har arbetsplats – som riksdagen, försvarsmakten och andra myndigheter.

Bilda parti. Öppna Riksdag, region och kommun. Relaterad information om öppna data. PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen) på Riksdagens webbplats.
Moa skolan huddinge
Salgo60 renamed this task from Riksdagens person-id P1214 changed to quid to Riksdagens person-id P1214 changed to guid. Oct 15 2019, 2:50 PM 2019-10-15 14:50:14 (UTC+0) Salgo60 created this task.

Öppna data ger bättre insyn i riksdagens arbete.

data.riksdagen.se Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten

CSN - Riksdagens öppna data; Csn tjäna Csn tjäna pengar jobba; Vad ska man jobba med för att tjäna pengar Så kommer du på vad du ska  Finansieringen ska starta olika samarbetsprogram mellan den privata och offentliga sektorn som gynnar cirkulär ekonomi och stöder innovationer  Detta skapar en enorm möjlighet för utnyttjande av data på ett nytt sätt, också för skapandet av en datanäring inom den globala trafiken. Regeringen lämnar propositionen 2018/19:142 Statistik på upphandlingsområdet till riksdagen. 15 oktober 2019, Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU16  Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Voit kytkeä sen päälle selaimen asetuksista. Svar på fråga 2019/20:1513 av Betty Malmberg (M) Öppna data från myndigheter. Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen för att effektivisera och öka tillgängliggörandet av forskningsdata från olika myndigheter. Riksdagens öppna data ger alltså även en inblick i hur partier och ledamöter röstar i olika ärenden.