examensbeskrivningen för civilekonomexamen i tydligt beskrivna krav och I dag erbjuds utbildningar som leder till filosofie eller ekonomie kandidat- eller.

6373

Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka 

Tidigare studenter arbetar som finansanalytiker, marknadsansvarig, managementkonsult, projektledare, controller och, efter vidareutbildning, revisor. Kandidatexamen. För att kunna ta ut en kandidatexamen måste du ha minst 120 poäng varav 60 poäng i ett huvudämne. Du måste ha läst minst upp till C-nivå i huvudämnet och ha skrivit ett självständigt 10-poängsarbete (C-uppsats eller examensarbete). I Örebro finns drygt 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen.

  1. Handla billig mat online
  2. Eurostop halmstad öppettider
  3. Apoteket hjärtat östra husby
  4. Ekonomi jobb linköping
  5. Hur mycket lön får en arkitekt
  6. Intyg försäkringskassan
  7. Anicura jobb

Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet. För att ansöka om en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att du har läst följande: 90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp; 30 hp i nationalekonomi* 7,5 hp i statistik; 7,5 hp i juridik; 45 hp valfria kurser Examensbeskrivning för Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi vid Stockholms universitet är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-12-16 i enlighet med högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2 – examensordningen. 2. Nivå Grundnivå.

Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad nivå.

Äldste Snow tog ekonomie kandidatexamen med huvudämnet redovisning vid Utah State-universitetet och doktorsexamen i juridik vid Brigham Young-universitetet. Vanhin Snow on suorittanut kandidaatin tutkinnon pääaineenaan kirjanpito Utahin valtionyliopistossa ja tohtorin tutkinnon oikeustieteessä Brigham Youngin yliopistossa.

Höst 2021 Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat). Kurs 15 hp. Höst 2021 Krav för att ansöka om kandidatexamen. För att ansöka om en  Examenskrav.

En laddningssnurra. ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. Anmärkning. Den engelska översättningen av den 

Det går att  24 apr. 2019 — För att få ta en kandidatexamen behöver du ha läst 90 hp inom det valda Filosofie kandidatexamen, Ekonomie kandidatexamen och Politices Beroende på vilken kandidatexamen du är ute efter, finns det lite olika krav. 1 okt.

Ekonomie kandidatexamen krav

För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Se hela listan på mp.uu.se ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt .
Varvet hälsocentral hudiksvall öppettider

3 sidor · 152 kB — EKONOMIE KANDIDATEXAMEN. DEGREE OF BACHELOR För kandidatexamen skall studenten. - visa kunskap och 4 Krav för examen. 4.1 Omfattning och  Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet xx. Filosofie kandidatexamen med uppfylla de preciserade krav som högskolan ställer.

Hon trivs som fisken i vattnet. examensbeskrivningen för civilekonomexamen i tydligt beskrivna krav och I dag erbjuds utbildningar som leder till filosofie eller ekonomie kandidat- eller. Antagningen till utbildningslinjen för ekonomi ger dig rätt att avlägga först ekonomie kandidatexamen och därefter ekonomie magisterexamen. Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i [a b] ”Krav för pol kand och ekonomie kand - Uppsala universitet” .
Intercostal muscles exercises
Utbildningen leder till Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Finansiell ekonomi (Degree of Bachelor of Science with a major in Financial Economics). Utbildningsplan Dnr GU 2019/2025 (S1EKA) Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng / Bachelor's Programme in Business and Economics, 180 credits Grundnivå / First cycle

Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr) Utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen som är internationellt gångbar. Det här kan du jobba med. Utbildningen öppnar dörrar till många yrken. Tidigare studenter arbetar som finansanalytiker, marknadsansvarig, managementkonsult, projektledare, controller och, efter vidareutbildning, revisor. Kandidatexamen. För att kunna ta ut en kandidatexamen måste du ha minst 120 poäng varav 60 poäng i ett huvudämne.

Vii. Krav på villkoren för  En ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet få utfärdat en magisterexamen ställs krav på en avlagd kandidatexamen om 180  En kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng och ska innehålla ett huvudområde och biområde.

Language requirements. Upper-secondary school qualifications in English tend to be sufficient. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. Observera att specifika krav gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen . I ekonomie kandidatexamen ingår en kandidatavhandling (inklusive seminarier) som omfattar 10 studiepoäng. Kandidatavhandlingens syfte är att göra studerande bekanta med hur en vetenskaplig uppsats skrivs, samt att öva upp förmågan att resonera vetenskapligt och lära sig hur vetenskapliga seminarier går till.