Transportstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om undantag från 4 kap. 6 § första och andra stycket för övningskörning som äger rum inom trafikövningsplats  

8158

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ( TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal Ändringarna har resulterat … i 

16 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 1 kap. Inledande bestämmelser Föreskriften kommer skickas ut på remiss i mars 2021. Föreskriftens ikraftträdande planeras till 12 augusti 2021. Kontakt.

  1. Gripen krasch
  2. En net loss powerflex 525
  3. Neuer premierminister frankreich
  4. Asb executive hire
  5. Som man ropar trenter
  6. Herkku.net tarinat
  7. Nationalekonom program

Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering Föreskrifter meddelade av: Visa gällanderegister för (datum): * Sortering. Beteckning i löpnummerordning. Rubrik i alfabetisk ordning. Kontakta oss Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 2 kap. Direktåtkomst .

Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). Välj menyvalet "Hjälp" och sedan "Om…" i din webbläsare för att kontrollera vilken version du har.

TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Information. Relaterade ämnesområden. Fordonsbesiktning

16 § fordons-förordningen (2009:211). 1 kap.

Yttrande om Transportstyrelsens förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av EU-förordning 2018/858 (TSFS 2020-123) 17 mars 2021. Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.

inom vägtransportsystemet.

Transportstyrelsen föreskrifter

2 § andra stycket, 2 kap. 26 § och 6 kap.
A leasing agent

1 kap.

Föreskrifter i nummerordning. Sök föreskrifter.
Frisörprogrammet karlskrona


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om periodisk kontrollbesiktning av fordon.

RSS-läsare, som tar emot dina prenumerationer. Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). Välj menyvalet "Hjälp" och sedan "Om…" i din webbläsare för att kontrollera vilken version du har. Att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan ska uppdateras och ändras i enlighet med nedanstående förslag. Vad är problemet?

TSFS 2010:125Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 §

Sedan årsskiftet 2008/2009 kan Transportstyrelsen ge ut ändringar till eller upphäva föreskrifter som ursprungligen har publicerats i Banverkets respektive Vägverkets författningssamling.

Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211). Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 16 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 1 kap. Inledande bestämmelser definierat i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:53) om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör, utföra följande typer av flygande inspektion på respektive fordonskategori: 1.