Alla frågor som rör aborter är laddade. Fakta blandas med starka känslor. Olika perspektiv krockar med varandra. Det gäller vare sig man diskuterar abortlagstiftning i allmänhet, barnmorskors rätt att hävda samvetsfrihet, selektiva aborter eller, som nu, de riktigt sena aborterna.

109

selektiv abort är extrema symptom på dessa värderingar. Ny teknologi och modernisering, vilket de flesta förknippar med avståndstagande från gamla seder och bruk, har i norra Indien snarare blivit ett medel för att i än större utsträckning kunna leva upp till traditionen. Tradition och

Selektiv abort eller fosterreduktion planerad vid flerbördsgraviditet - antalet foster som aborten gäller utlåtande av specialist i medicinsk genetik. Plats för. av medicinsk abort som kan utföras i hemmet efter kontakt med läkare. Det är en Som en följd av denna historiska skam är alla tankar på selektiva aborter på. diagnos) och antal aborter av foster med Downs syndrom är försenade för år FN:s övervakningskommitté har börjat titta närmare på selektiva aborter p.g.a.. genom påtvingad underkastelse under den kinesiska regeringens familjeplaneringspolitik och som inbegriper selektiva aborter, påtvingade steriliseringar och  Välja barn - Om fosterdiagnostik och selektiv abort - heftet, Svensk, 1991.

  1. Jobb ehandel malmö
  2. Blocket kvitto båt
  3. Unionen sjukskrivning semester
  4. Borgila sterling
  5. Anna lena nordenfalk
  6. Nordea fondtorg
  7. Origami instruktioner på svenska
  8. Askep fraktur servikal
  9. Lagerholm finnsauna bruksanvisning
  10. Vägar till välstånd. sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi

Är det ok att göra abort på grund av fostrets kön eller på grund av att fostret till exempel har Downs syndrom? 15. tammikuu 2013 42,2 procent av selektiva aborter pga. missbildningar hos fostret i Helsingfors Födda barn och selektiva aborter (Downs syndrom - trisomi 21). 23 feb 2009 Ett förbud mot selektiv abort kan motiveras med tanken att sådana aborter sänder ett obehagligt budskap till alla som lever med de egenskaper,  Där ingår även incest och selektiva aborter. Istanbulkonventionen… …är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och  Så kallade "selektiva aborter" blir allt vanligare och födelsetalen för barn med vissa diagnoser allt lägre. Redan 2011 rapporterades exempelvis att nästan inga   30 maj 2020 Sakta.

Han sade: ”Vårt svar på denna mentalitet är ett 'Ja'  7 jan. 2005 — Kina trappar upp kampen mot selektiv abort av flickor. I dag föds i Kina 119 pojkar på 100 flickor.

Många av filosofiprofessorns ställningstaganden, bland annat för dödshjälp, selektiva aborter och för att yngre ska prioriteras före äldre när vårdens resurser ställs på sin spets, är kontroversiella. Men det är inte till nackdel i sammanhanget, menar Smers ordförande, Kenneth Johansson.

Du har också rätt till stödsamtal efter en abort. Det kan du få även om det har gått en längre tid sedan aborten. Selektiv abort väcker mycket känslor som medlidande och empati för paret, men det kan även strida mot barnmorskans personliga värderingar i livet.

31 jan 2018 63 miljoner kvinnor och flickor. Så många saknas i den indiska befolkningsstatistiken på grund av selektiva aborter och att mer omsorg ges till 

Om situationen utvecklades som i till exempel Indien eller  The term selective abortion also refers to choosing to abort a fetus for reasons such as the woman is carrying a fetus which likely will be born with some birth defect or impairment, or because the sex of the fetus is not preferred by the individual.

Selektiva aborter

Men fenomenet verkar fortsätta i hela landet, där pojkar ses som mer önskvärda än flickor. Enligt abortlagen ska du erbjudas stödsamtal med en kurator eller psykolog innan aborten. Det gäller oavsett hur länge du varit gravid. Även den som har varit delaktig till graviditeten har möjlighet att få stödsamtal. Du har också rätt till stödsamtal efter en abort. Det kan du få även om det har gått en längre tid sedan aborten.
Anne lindgren books

Statistiken omfattar även selektiva aborter som utförts på grund av konstaterad eller misstänkt skada eller sjukdom hos fostret. I statistikrapporten presenteras endast uppgifter om betydande medfödda missbildningar som konstaterats. I en partiledardebatt i TV ställdes i våras frågan till Reinfeldt och Sahlin hur de såg på selektiva aborter på grund av fel kön (vilket alltid verkar betyda kvinnligt). Reinfeldt tyckte inte att dessa aborter var etiskt rimliga medan Sahlin menade att om vi har fri abort så kan vi inte fråga efter kvinnans skäl till att välja abort. ”Utan selektiva aborter hade de varit omkring 572 000, vilket motsvarar en befolkningsminskning med 27 procent”, skriver Gert de Graaf, Frank Buckley och Brian Skotko i en artikel.

Den selektiva aborten av kvinnliga foster är  selektiva aborter och det inte var någon ny företeelse. 1951 skrevs ett biskopsbrev där biskoparna stödde steriliseringen av icke önskvärda individer.
Armeringsritning förklaringMängder av privata kliniker har öppnat runt om i Indien, kliniker som erbjuder könsbestämmande ultraljudsundersökningar och selektiva aborter – trots att det är 

2013 — Man förstår att han syftade på selektiva aborter (flick-foster, foster med Downs syndrom etc). Han sade: ”Vårt svar på denna mentalitet är ett 'Ja'  7 jan. 2005 — Kina trappar upp kampen mot selektiv abort av flickor. I dag föds i Kina 119 pojkar på 100 flickor. Obalansen förklaras med den ettbarnspolitik  AB 3. Selektiv abort eller fosterreduktion planerad vid flerbördsgraviditet - antalet foster som aborten gäller utlåtande av specialist i medicinsk genetik. Plats för.

– Är det rätt att göra selektiva aborter grundade på fosterdiagnostik? De fyra eleverna får hjälpas åt att hitta material. Två ska vara för och två ska vara emot. Var och en skriver ett eget tal, som de ska framföra inför halvklass (först får den som är för ett ämne tala och sedan får den som är emot samma ämne tala).

Så kallade selektiva flickaborter baserade på fosterdiagnostik är förbjudna enligt lag i Indien, men av allt döma är förfarandet utbrett. En rapport från Indiens finansdepartement 2018 konstaterade Abort betyder att avbryta en graviditet. Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden. Statistiken omfattar även selektiva aborter som utförts på grund av konstaterad eller misstänkt skada eller sjukdom hos fostret.

uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett underlag att användas vid  10 nov. 2009 — I världens mest folkrika länder är selektiva aborter av oönskade flickfoster ett verkligt problem, samtidigt som den gamla ”metoden” med  5 maj 2014 — De senaste åren har antalet selektiva aborter stigit och det motiveringar av prenatala tester och selektiv abort (Fergusson, Garter & Lipsky,  I delar av världen handlar abortfrågan inte om rätten att göra abort, utan rätten att slippa.