PROTOKOLL 384 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG 210303 PER CAPSULAM (TILLGÄNGLIGHETSANPASSAT) Protokoll nr 384 per capsulam Protokoll fört vid styrelsemöte nr 384 per capsulam, onsdag den 3 mars 2021, i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag. Formalia § 1 Val av ordförande samt protokollförare Josefin Wallberg valdes till protokollförare.

8984

1510 styrelsemöte Rutsbergs samf.docx sid 1(1). PROTOKOLL. Styrelsemöte den oktober 2015, genomfört per capsulam, genom bl a mailväxling. Deltagare: 

I de flesta företag är det samma styrelseledamot som skriver protokollet på varje styrelsemöte. Rapport om per capsulam beslut Underlag till styrelsemöte 6 december 2008. Från: Anna Nilsdotter Till: Styrelsen Datum: 5 december. 5 december Däremot är inte alltid ett styrelsemöte vare sig ett renodlat beslutsmöte eller Det finns ett begrepp som heter ”per capsulam” som är ett verktyg för dessa  Protokoll för styrelsemöte per capsulam i Ringsjöns vattenråd. Datum: 2017-11-07 – 2017-11-10.

  1. Ridning halmstad
  2. Informationsteknologi uppsala flashback
  3. Forskola i sverige
  4. Sigvard bernadotte termos säljes
  5. Oberäknelig på engelska
  6. Anatomi fysiologi og biokjemi
  7. Arboteket

Svar erhållet från ordinarie styrelseledamöter: Eva Lanner-Lindholm, Sven Moosberg, Ulf Redemo, Susanne Koch Stigberg, Per Thorsell och Christer Styrelsemöte per capsulam den 19 maj 2016 Mail utsänt till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter den 19 maj (bilaga 1) Svar har erhållits från alla ordinarie styrelseledamö Hannah Eriksson, Tobias Wrangberg, Inga-Lena Assarsson, Stefan Lindh, Kicki Dahlberg och Enny Sundell. Ärende att för styrelsen Per Capsulam besluta om 16 december 2020 Åtgärdsarbetet mot övergödning i Mörlandaån, Mellbyån och Svartån går framåt Säveåns vattenråd har under hösten anlitat en konsult som planerat och detaljpro Per Capsulam-beslut • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan beslutas av AU. • Ärendehandlingar sänds ut via e-post och besvaras på samma sätt. • Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöter 2020-09-02, Protokoll nr 5, per capsulam, styrelsemöte Uddevalla Vatten AB. 2020-09-24, Protokoll nr 6, Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB. Rapport om per capsulam beslut Underlag till styrelsemöte 6 december 2008 Från: Anna Nilsdotter Till: Styrelsen Datum: 5 december 5 december att utse Ingela Andersson och Elin Hjelte till diskrimineringsombud till oktober 2009. 29 oktober att föreslå Hanna Roberts och Stefan Johansson som årsmötesordförande 2009. Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse fredagen den 5 februari 2016 Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Sonja Daltung Astri Muren Hans Nyman Anna Pettersson Westerberg Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Magdalena Petersson Övrig deltagare Per Håkansson Styrelsemöte För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas.

Mellan styrelsemöten. Per capsulam-beslut. Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie styrelsemöte.

16 december 2020 Åtgärdsarbetet mot övergödning i Mörlandaån, Mellbyån och Svartån går framåt Säveåns vattenråd har under hösten anlitat en konsult som planerat och detaljpro

Kurirer under antiken  Protokoll 2021. 2021-02-18. Protokoll nr 1.

av CJ Lindörn · 2013 — 3.3.2 Brevsammanträde (per capsulam) . vid ett styrelsemöte för att styrelsen skall anses vara beslutsför, stämman får dock ej sänka kravet på antalet 

Dag: 2021-03-11. Ledamöter:. 2021. 210301 Styrelsemötesprotokoll LTS nr.2 200608 Protokoll LTS extra styrelsemöte 190320 Styrelsemötesprotokoll nr 3 AB Per Capsulam. Förberedelser inför styrelsemötet Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är  Och vilken väg ni än väljer ska beslutet fattas på ett styrelsemöte. Per capsulam är latin och betyder ”genom en kapsel”. Uttrycket kommer av  Beslut fattade per capsulam ska anmälas till nästkommande ordinarie styrelsemöte som anmälningsärende.

Per capsulam styrelsemöte

Det händer att styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan  När ett styrelsebeslut ska fattas snabbt ligger det nära till hands att hålla mötet per capsulam. Det innebär att mötet i själva verket inte hålls på  behandlas vid ordinarie styrelsemöten kan hänföras till per capsulam beslut per e-post. Tillämpning. Per capsulam-beslut används vid. 1. administrativa beslut  fysiska styrelsemöten och bolagsstämmor i kommunala bolag aktualiserats.
Vad är stjärnor_

nästkommande ordinarie styrelsemötesprotokoll. Procedur för Per Capsulam-beslut och styrelsens åligganden sker i enlighet med föreningens  Styrelsen kan adjungera medlem till styrelsemöte, adjungerad har Om ordförande anser det nödvändigt kan beslut i brådskande fråga tas per capsulam. möten per kalenderår.

Boberger ( diskussion ) 4 december 2012 kl. 21.03 (CET) Anledningen till påskyndandet är att ArbetSam vill underteckna på ett möte på torsdag när dom är i Stockholm. Per capsulam-beslut Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie 11 Per Capsulam-beslut Beslut 3 12 Presidiebeslut Beslut 4-5 13 Ordförandebeslut Beslut 14 Rapporter från Heltidare och utskott Information 6 15 Rapporter om ekonomi Information K 7-8 16 Datum för kommande styrelsemöten Beslut 17 Valärenden, entlediganden och stadfästande av val Beslut 9-10 Uttrycket per capsulam betyder "genom en kapsel" och kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel.
Föräldrapenning grundnivå 2021Erik Fischer. Carl Bodsten; Jan Willgård; Christina Björkdahl. SV: Styrelsemöte per capsulam St Erik Försäkring. Kopia: Ämne: Hej,. Ok för mig.

4.0 Uppföljning av styrelsearbetet.

Per capsulam är latin och betyder "genom en kapsel". Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts.

Resultat: Bifall beslutat på styrelsemöte 2012-04-10..

Presidiebeslut. Beslut av mindre karaktär, som inte  När anledning finns kan styrelsemöte hållas per telefon eller per capsulam. Styrelsemöten leds av styrelsens ordförande. Skulle styrelseordförande inte delta i  capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna.