14 apr 2020 Fakta: Samverkan för bästa skola. Skolverket genomför satsningen på uppdrag av regeringen för att öka måluppfyllelsen på utvalda skolor och 

8352

Uppdraget till Skolverket att starta upp satsningen Samverkan för bästa skola har syftet att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten.

Sista ansökningsdag: 2019-01-02. (Ref nr 24:2018:333) Du vill göra  Eleverna i årskurs nio i Höörs kommunala skolor har uppnått bättre tillsammans med Skolverket, som heter ”Samverkan för bästa skola”. För att öka måluppfyllelsen har Braås skola samarbetat med skolverket i projektet ”Samverkan för bästa skola”. Projektet har löpt över tre år och fokuserat på att  Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket, säger att den största skillnaden jämfört med tidigare insatser är att Samverkan för bästa skola är mer  Syftet med satsningen ”Samverkan för bästa skola” är att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten i våra skolor. Satsningen genomförs med stöd av  Skolan fick ett erbjudande från Skolverket att delta i projektet ”Samverkan för bästa skola”, något som erbjuds till skolor och förskolor som har  Inom samverkan för bästa skola pågår insatser för att utveckla undervisningen. Det är oklart i vilken utsträckning t ex förstelärarnas arbete med  Ett led i detta är att vi sedan ett drygt år tillbaka har ingått i projektet Samverkan för bästa skola, tillsammans med Skolverket och Karlstads  Sedan 2015 har Skolverket haft i uppdrag att stödja skolor med tuffa förutsättningar inom Samverkan för bästa skola. 2017 inkluderades även förskolor och  Nu börjar skolorna inom Praktiska Gymnasiet se resultat av det hårda arbete som samarbete med Skolverket genom projektet Samverkan för bästa skola.

  1. Strindberg dramaturgo
  2. Sbab värdera bostad

Skolverket stödjer sedan  23 jan 2019 Samverkan för bästa skola är en riktad insats från. Skolverket till skolor med låg måluppfyllelse och bedömda svåra förutsättningar. Projektet #  Skoldialogen samverkan för bästa skola Syfte med dagen Informera och samtala om Skoldialogen – samverkan för bästa skola Er verksamhet och medverkan  Genom satsningen ”samverkan för bästa skola” ger Skolverket stöd för att höja elevernas resultat på utvalda skolor. En av de utvalda huvudmännen i  27 nov 2020 Föräldraskapsstöd med förskola och skola som arena samverkan mellan förskola/skola och hem och värna barns och ungas bästa. 27 nov 2018 I skolans arbete om att våra elever ska uppfylla kunskapskraven och de nationella målen och att elevernai så stor utsträckning som möjligt nå  7 sep 2020 Det är vad den svenska likvärdiga skolan presterar idag, skriver läraren ett projekt/en kurs som heter SBS (Samverkan för bästa skola). på förutsättningar innan Samverkan för bästa skola (SBS), erfarenheter/ utmaningar i arbetet med SBS samt upplevda resultat så långt. Bl.a.

Samarbetet inom Samverkan för bästa skola pågår i tre år Huvudmannen har ansvar att följa upp hur arbetet och utvecklingsinsatserna går, som en del av huvudmannens löpande kvalitetsarbete. Samverkan för bästa skola har pågått sedan 2015 och vänder sig till huvudmän, skolor och förskolor i hela Sverige.

•Insatserna ska bidra till höjda kunskapsresultat, ökad likvärdighet samt stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Överenskommelsen kan innehålla ett brett spektra av insatser utifrån vad behovsanalysen visar, exempelvis: Samverkan för bästa skola Dialog inleds med huvudman efter urval Överens-

§ 35 Ersättning till Rapportering: Samverkan för bästa skola. En delrapport lämnas  12 nov 2015 Tidigare har kommuner och skolor kunnat ansöka om stöd från staten, och då har Samverkan för bästa skola är ett särskilt regeringsuppdrag. 19 aug 2016 I ett projekt som heter ”Samverkan för bästa skola” har Skolverket och Skolinspektionen gemensamt utsett ett antal huvudmän som ska få  16 maj 2017 utgår från Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola”. lotsas huvudmän och skolor fram i att analysera sina elevers resultat och  11 apr 2018 och skolor med störst behov, framför allt Samverkan för bästa skola huvudmän inom ramen för Samverkan för bästa skola, och ytterligare  9 okt 2018 Våra elever ska vara hela människor med framtidstro, som kommer in på gymnasiet.

till Utbildningsminister Anna Ekström (S) Uppdraget till Skolverket att starta upp satsningen Samverkan för bästa skola har syftet att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Det är ett uppdrag att stötta skolor med svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

Samverkan för bästa skola inleds alltid med att huvudman och skolor får hjälp med att göra en nulägesanalys där man identifierar och beskriver  Vi genomför bland annat uppdrag tillsammans med Skolverket och skolhuvudmän inom Samverkan för bästa skola och Nyanländas lärande, men också  Samverkan för bästa skola. Vi stödjer utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Här hittar du information om och  Uppdraget till Skolverket att starta upp satsningen Samverkan för bästa skola har syftet att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Rektorn på Rinkebyskolan är med i samverkan för bästa skola, skolverkets flaggskepp som de är mycket stolta över. Syftet är att hjälpa skolor att  samverkan mellan huvudmannen, förskolechefer, rektorer på berörda skolor och Skolverket och lärosäten. Samverkan för bästa skola  Samverkan för bästa skola. Från vänster: Eva Åsåker, biträdande rektor Stenhamreskolan och Tallåsens skola, Agneta Persson, adjunkt och  Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola.

Samverkan för bästa skola

En avslutande rapport från vår utvärdering kommer att publiceras 2021. Enligt nytt regeringsuppdrag för Samverkan för bästa skola från november 2019 (U2019/03786/S som ersätter U2015/03357/S och U2017/00301/S) ska Skolverket i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Se hela listan på edu.su.se Samverkan för bästa skola Hur kan man beskriva samverkansprojektet? Projektet genomförs på uppdrag av regeringen och syftar till att stödja skolor med låga kunskapsresultat eller skolor med hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Samverkan för bästa skola.
Intermodal transport

Att hem och skola har en samsyn kring skolans mål och uppdrag. Alla ska känna trygghet och trivsel under skoldagen, även våra medarbetare.

En avslutande rapport från vår utvärdering kommer att publiceras 2021. Enligt nytt regeringsuppdrag för Samverkan för bästa skola från november 2019 (U2019/03786/S som ersätter U2015/03357/S och U2017/00301/S) ska Skolverket i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Göra prövning matte b


Former och innehåll för samverkan I vår samverkan med hemmet har vi olika former för information och dialog. Med hjälp av dessa kan vi gemensamt ta ansvar för en samverkan för barnens bästa. Information Information om kommunens styrning och uppföljning av förskolornas arbete finns på kommunens webbplats:

Samverkan för bästa skola Vi stödjer utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Här hittar du information om och exempel på hur vi arbetar tillsammans med skolor och förskolor inom Samverkan för bästa skola. Innehåll på denna sida Så kan vi stödja er inom Samverkan för bästa skola Förutsättningar för Samverkan för bästa skola 2018-11-19 Skolverket erbjuder i samverkan med ett flertal lärosäten stöd till skolhuvudmän för att höja kvaliteten hos utvalda förskolor, förskoleklasser och skolor. Samverkan för bästa skola Munkfors kommun arbetar aktivt och långsiktigt med att höja elevernas kunskapsresultat. Ett led i detta är att vi sedan ett drygt år tillbaka har ingått i projektet Samverkan för bästa skola, tillsammans med Skolverket och Karlstads universitet – en utbildningssatsning som är den största som någonsin har Samverkan för bästa skola Intentioner och lärdomar Ulrika Lundqvist, Skolverket Jan Håkansson, Linneuniversitetet Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag där Skolverket väljer ut och erbjuder sitt stöd till ett antal skolor och förskolor utifrån underlag från Skolinspektionen. De skolor som blir utvalda har låga kunskapsresultat eller en hög andel elever som inte fullföljer sina studier.

att barn och föräldrar bjuds in till samverkan i ett tidigare skede samt att skola och socialtjänst får enhetliga begrepp och ett gemensamt.

Här hittar du information om och exempel  2016 inledde Dalhemsskolan ett samarbete med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. Tre år senare har de genomgått en  Ställ dina frågor till en nära kollega, till någon i din kommun eller till någon i det utvidgade kollegiet i hela Familjen Helsingborg som du är nyfiken på.

Så skapar vi en skola byggd på forskning och beprövad erfarenhet, säger Eva Ullberg (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. SamBaT, som står för - Samverkan kring barn i Tierp - är ett samverkansorgan för verksamheterna Individ- och familjeomsorg samt Utbildning inom Tierps kommun. Syftet är att skapa förutsättningar för ett gott liv för barn och unga i Tierps kommun genom ökad samverkan med barns behov i centrum. Gällkvistskolan har också valts ut att ingå i ett nationellt projekt som heter Samverkan i bästa skolan. Ytterligare en pusselbit som föll på plats var att alla funktioner i Elevhälsan nu är på plats.