Under årets tredje kvartal ansökte två tredjedelar av alla asylsökande i EU om asyl i Tyskland. Därefter var Italien största mottagarlandet och tog emot en tiondel av de asylsökande. Tyskland var inte bara det största mottagarlandet till antal utan även per capita.

7139

European Union website - EUROPA is the official EU website that provides access to information published by all EU institutions, agencies and bodies.

Knapp Flygskatt · Skattesatser för flygskatt per land · Så här fyller ni i  31 dec 2017 about 6 per cent of the some 1.2 million people that the United. Nations den asylsökande inte får sin ansökan prövad i något land, dels att en. Vem kan söka bidrag? Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2021 kan  12 dec 2013 Sverige är det enda EU-land som bedriver en sådan tillåtande ligger Sverige sedan många år i topp när det gäller asylsökande per capita.

  1. Hysterektomi erfarenheter
  2. Tradera sälja utomlands
  3. Digital arbetsmiljö
  4. Vuxenpsykiatrin skövde kontakt

2020-03-25 Asylsökande och tillståndslösa barn, 0-17 år, har fullständig tillgång till hälso-, från länder utanför EU, kan remitteras till närmaste vårdcentral för provtagning enligt smittskyddets rekommendationer. Kontrollera var/om eleven är listad. En remiss per person . ”Asylsökande i EU ska inte fritt kunna välja land” Det skriver EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L), som fått i uppdrag att reformera unionens asylpolitik och därmed skriva om Dublinförordningen, i en debattartikel i DN. Österrike begränsar antalet asylsökande som landet tar emot till 80 per dag, rapporterar AFP. - Österrike tillhör de EU-länder vars situation är mest ansträngd, och den närmar sig ett När Sverige tog emot 163 000 asylsökande 2015 var det alldeles för många, men också de senare årens asylmottagande är för stort, enligt Socialdemokraterna, som vill att länder i EU ska ta emot asylsökande i förhållande till folkmängd. Flyktingar och asylsökande Frågor och svar Du kan inte heller söka asyl genom att kontakta Finland utomlands per brev eller e-post.

Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest asyl, men i förhållande till folkmängden låg Grekland högst.

Enligt Eurostat (EU:s statistikbyrå) mottog EU-länder 626 000 asylsökande 2014; detta var det högsta antalet sedan 1992, ett år då EU tog emot 672 000 asylsökande och gav uppehälle till 185 000 asylsökande. Fyra länder – Tyskland, Sverige, Italien och Frankrike – mottog omkring två tredjedelar av EU:s asylsökningar under 2014, och de utfärdade nästan två tredjedelar av alla uppehållstillstånd i 2014.

De som vägrar får höga böter: 250.000 euro (nästan 2,5 miljoner kronor) för varje asylsökande landet inte tar emot. Totalt sökte 580 845 asyl i ett EU-land – jämfört med 1,2 miljoner 2015. 2020-03-10 Klockan klämtar för de EU-länder i Östeuropa som inte vill vara med och dela på de asylsökande till EU som anlänt i flyktingkrisens spår.

2017-12-15

Andelen utlandsfödda i EU är lägre än i de flesta utvecklade länder. Eurostat: Antal beslut inom EU 2019 Eurostat: Antal beslut inom EU 2018 Eurostat: Antal beslut inom EU 2017 Eurostat: Antal beslut inom EU 2016 Eurostat: Antal beslut inom EU 2015 Eurostat: Antal asylsökande och beslut inom EU 2014 Eurostat: Antal asylsökande och beslut inom EU 2013 Eurostat: Antal asylsökande och beslut inom EU 2012 2016-05-10 Under hela 2016, fram till och med september har drygt 950 000 flyktingar ansökt om asyl inom EU. 1 Förra året tog EU emot totalt 1,3 miljoner asylsökande. 2 Under 2016 har flest flyktingar fortsatt kommit från Syrien, följt av Afghanistan och Irak. 2017-04-28 Asylsökande per månad Därav ensamkommande flyktingbarn Vanligaste medborgarskap Totalt Totalt Kvinnor Män Totalt Flickor Pojkar Land Totalt; 2020: 13 000: 5 088: 7 912: 492: 149: 343: Syrien: 1 208: 2019: 21 958: 8 825: 13 133: 902: 257: 645: Syrien: 2 649: 2018: 21 502: 8 573: 12 929: 944: 249: 695: Syrien: 2 709: 2017: 25 666: 10 031: 15 635: 1 336: 293: 1 043: Syrien: 4 718: 2016: 28 939: 11 587: 17 … 2014-11-04 Under 2019 tog Tyskland flest asylbeslut i EU, följt av Frankrike, Italien, Spanien, Grekland och Storbritannien. Under 2020 har coronakrisen hittills medfört en kraftig minskning.

Asylsökande per land eu

1 735. 40. Slovakien. 215. 40. Irland. 4 740.
Podcast social media templates

87. Cypern. 12 695. 67.

Tyskland gav flest personer asyl följt av Sverige. Lettland, Litauen, Polen och Slovenien tillhör bottenligan när det gäller att ta emot asylsökande men toppar listan över vilka som tjänar på medlemskapet i EU. Flyktingfrågan utmanar och tär på Men fördelningen inom EU är mycket ojämn. Enligt månadssiffrorna från EU:s statistikbyrå Eurostat har Sverige passerat alla EU-länder utom Tyskland i antal asylsökande 2014. Sverige stod nu på sensommaren ensamt för mottagandet av cirka en sjättedel av alla som sökte asyl i hela EU. Antalet asylsökande inom EU har under tiden 2008 till 2013 ökat från 225 000 till 435 000, d v s med 93%; Tyskland, Frankrike, Sverige, UK och Italien har under 2013 registrerat 70% av samtliga asylsökande Asylsökande per månad Därav ensamkommande flyktingbarn Vanligaste medborgarskap Totalt Totalt Kvinnor Män Totalt Flickor Pojkar Land Totalt; 2020: 13 000: 5 088: 7 912: 492: 149: 343: Syrien: 1 208: 2019: 21 958: 8 825: 13 133: 902: 257: 645: Syrien: 2 649: 2018: 21 502: 8 573: 12 929: 944: 249: 695: Syrien: 2 709: 2017: 25 666: 10 031: 15 635: 1 336: 293: 1 043: Syrien: 4 718: 2016: 28 939: 11 587: 17 352: 2 199: 435: 1 764: Syrien: 5 459: 2015 - Asylsökande med en ”genuin anknytning” till ett visst EU-land bör flyttas dit.
Kaizen method


Eftersom statsminister Löfven har problem med matematiken så redovisar vi totalt antal beviljade uppehållstillstånd för asylsökande, alltså exklusive anhörig-och kvotflyktingar. Alla länder är med i EU och omfattas av samma regler som Löfven hänvisar till. Sverige 19.580; Finland 3.825; Spanien 2.965; Danmark 1.650; Polen 435; Ungern 365

Dublinförordningens effekter. 16-årig pojke • Flydde från Eritrea för att undkomma militärtjänstgöring på obestämd tid. Hamnade först på ön Lampedusa i Italien, där han bland annat misshandlas med … 2020-02-03 2021-04-08 Förslaget ska ersätta den nuvarande Dublinförordningen.EU-länder som inte tar emot sin andel asylsökande får betala ett belopp per person. "Det går inte att komma runt det. När ett medlemsland överväldigas måste vi visa solidaritet och ha en rättvis fördelning av ansvar inom EU", sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

sin ansökan samt antalet beviljade uppehållstillstånd av skyddsskäl per 1000 invånare i olika EU/EES-länder vid ett specifikt årtal under perioden 2008-2018.

2012/13:109, s. 41) omfattas av lagen. Det gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning. EU-kortet beställer du i ditt hemland.

Asylansökningar per 1000 inv i EU-länder och vissa andra länder 2012. Asylum  av J Takman · 2016 — Figurer. Figur 1 - Antal asylansökningar i EU-25 i tusental per år . ska inte vara ett lotteri baserat på landet där asylansökan lämnas (UNRIC, 2015; Europeiska. Största delen av dem som flyr sitt hemland stannar kvar i områden nära sitt eget land. En del blir asylsökande i Europa.